Blogi

Kirjastojen saavutettavuussuositus on esimerkki hyvästä asiakaspalvelusta

Esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutuminen jossain tietyssä kohteessa ei ole asia, johon voisi vastata vain yksiselitteisesti ”kyllä” tai ”ei”, koska ne tarkoittavat eri ihmisille eri asioita. Siksi on parempi pyrkiä tunnistamaan palvelun käytön kannalta tärkeimmät tekijät ja kertoa, millä tolalla ne ovat.

Tämä voi tuntua hankalalta, koska tärkeimmät tekijät riippuvat myös hieman siitä, millaisesta palvelusta on kyse.

Eräs matkanjärjestäjä sanoo lähes kaikkien hotelliensa olevan sopimattomia liikuntarajoitteisille. Varmuuden vuoksi, ettei tulisi luvanneeksi liikoja. Ymmärrän menettelyn, mutta en toivo sen yleistyvän.

Yleiset kirjastot ovat sen sijaan lähteneet panostamaan esteettömyyden ja saavutettavuuden kehittämiseen. Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus antaa työkaluja saavutettavuuden ja palvelujen käytettävyyden parantamiseen eri käyttäjäryhmien näkökulmasta.

Suosituksessa läpikäytäviä asioita ovat mm. kokoelmat ja aineistot, asiakaspalvelu, tapahtumat, viestintä, ict-hankinnat ja fyysiset tilat.

Tiedätkö sinä palvelusi käytettävyyteen eniten vaikuttavat asiat, millä tolalla ne tällä hetkellä ovat ja miten niitä voisi kehittää?

Jaa somessa

Lisää blogikirjoituksia