Kohti saavutettavampaa korkeakoulua ja -koulutusta

Taustalla on Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan ”Tehdään korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma, jossa käydään läpi korkeakoulutuksen sosiaalisen, alueellisen ja kielellisen tasa-arvon toteutuminen sekä eri vähemmistöryhmien korkeakoulutukseen hakeutumisen mahdolliset esteet sekä ryhdytään selvityksen pohjalta tarvittaviin toimiin. Kirjataan selkeät ja mitattavat tavoitteet aliedustettujen ryhmien koulutukseen pääsyyn ja läpäisyn edistämiseksi.” Luonnosta oli mahdollisuus kommentoida lausuntopalvelu.fi:ssä 7.5. 2021 saakka ja […]