Maanantai kuuluu kaikille

Tiesitkö, että maanantai*tutus on etuoikeus? Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja Ihmisoikeuskeskuksen kampanja ”Maanantai kuuluu kaikille” muistuttaa vammaisten henkilöiden toiveesta yhdenvertaiseen kohteluun ja osaamisensa näyttämiseen työelämässä. STM:n mukaan 1,9 milj. työikäisellä on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi sen vaikuttavan työhönsä. Vastaavasti THL:n mukaan työikäisistä vammaisista henkilöistä töissä on 15–20%, vaikka heistä 60 prosentilla on keski- tai […]