Blogi

Saavutettavuusdirektiivi julkisissa verkkopalveluissa

Maailman digitalisoituessa yhä suurempaa osaa palveluista käytetään tavalla tai toisella verkon kautta.

Saavutettavuusdirektiivin, koko nimeltään  ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta” tavoitteena on varmistaa, että valtion ja kuntien verkkopalvelut ovat myös sellaisten henkilöiden käytettävissä, jotka käyttävät apuvälineitä verkkoasioinnissaan.

Direktiivi luo Euroopan laajuisesti yhdenmukaiset minimitason vaatimukset julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavutettavuudelle.

Se pitää sisällään neljä eri periaatetta, jotka ovat:

Havaittavuus. Palvelut pitää tehdä siten, että niiden sisällön saa selville ilman, että kaikki sisältö pitäisi pystyä näkemään tai kuulemaan.

Hallittavuus. Palvelua pitää pystyä käyttämään ilman hiirtä, sivuilta toiselle siirtyminen on helppoa ja selkeää, otsikot ovat kuvaavia ja linkkien nimistä ymmärtää, mihin ne johtavat.

Ymmärrettävyys: Kieli on selkeää ja ymmärrettävää, myös mahdollisissa lomakkeissa

Toimintavarmuus: Palvelun pitäisi toimia odotetusti erilaisissa selaimissa ja erilaisilla apuvälineillä Lisätietoja löytyy mm. Valtiovarainministeriön sivuilta

Jaa somessa

Lisää blogikirjoituksia