Referenssit

Vaasan ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK on 3500 opiskelijan kansainvälinen, yhteisöllisyydestään kuuluisa ja sympaattinen ammattikorkeakoulu.

 

Accessia Consulting konsultoi Vaasan ammattikorkeakoulua saavutettavuussuunnitelman laatimisessa. 

Marko Jääskeläisellä oli kokonaisvastuu projektista aina suunnittelusta toteutukseen saakka. Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. 

Markolla on vahvaa asiantuntemusta koulutuksen saavutettavuuteen liittyen ja työskentely hänen kanssaan oli helppoa ja mutkatonta. Suosittelemme!

VAMKin saavutettavuussuunnitelmaan voi tutustua tästä linkistä.

Kati Komulainen, Rehtori, toimitusjohtaja
Vaasan ammattikorkeakoulu Oy

NUORISOKESKUS MARTTINEN

Nuorisokeskus Marttinen on yksi Suomen yhdeksästä nuorisokeskuksesta. Nuorisokeskusten toimintaa ohjaava nuorisolaki määrittelee niiden tehtäväksi muun muassa lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisen. Nuorisokeskusten toimintaa tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö. Tässä Virroilla sijaitsevassa nuorisokeskuksessa oli tarve selvittää tilojen esteettömyyden nykytila ja kehittämistarpeet.

Accessia Consulting teki ESKEH-kartoitusmenetelmän mukaisen esteettömyyskartoituksen nuorisokeskus Marttisissa. Projekti auttaa meitä kehittämään Marttisen esteettömyyttä eteenpäin. Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen.

Suosittelemme!

Katariina Sallomy, toimitusjohtaja
Sanna Järvensivunuorisopalvelupäällikkö
Nuorisokeskus Marttinen

HELSINKI MARKETING

Helsinki Marketing on Helsingin kaupungin omistama kaupunkimarkkinointiyhtiö. Se vastaa Helsingin operatiivisesta kaupunkimarkkinoinnista ja yritysyhteistyöstä. He halusivat tarjota omalle kumppaniverkostolleen lisätietoa esteettömästä matkailusta.

Marko Jääskeläisen pitämä Keynote-puheenvuoro havainnollisti erinomaisella tavalla sitä, mitä esteetön matkailu tarkoittaa eri asiakasryhmille ja millaisia liiketoimintamahdollisuuksia se tarjoaa alueemme matkailuyrityksille. Suosittelen!

Suosittelemme!

Juha Riehunkangas, Partnership Manager
Helsinki Marketing

FINAVIA & AIRPRO

Finavia Oyj kehitti vammaisille ja liikuntarajoitteisille suunnatun palvelukokonaisuuden yhdenmukaisen palvelun takaamiseksi kaikilla lentoasemilla. Vastasimme Oulun lentoaseman maapalveluhenkilöstön kouluttamisesta. Voit tutustua koulutustamme koskevaan artikkeliin Finavian sivuilla.

Accessia Consulting koulutti henkilökuntaamme erityistarpeita omaavien lentomatkustajien avustamisessa ja asiakaspalvelussa Oulun lentoasemalla. Nyt meillä on valmiudet tarjota miellyttävä matkustuskokemus myös tälle asiakasryhmälle. Suosittelen!

Suosittelemme!

Vesa Martikainen, Aluejohtaja
Airpro Oy / RTG Ground Handling Oy

METSÄHALLITUS

Metsähallitus on panostanut paljon esteettömien liikuntaelämysten tarjoamiseen kehittämällä esteettömiä palveluitaan ja rakentamalla esteettömiä reittejä eri luontokohteisiin.

Olimme mukana konsultoimassa Hossan kansallispuiston esteetöntä luontopolkua jo sen suunnitteluvaiheessa. Lisäksi osallistuimme lopputarkastukseen rakennusvaiheen jälkeen.