Saavutettavuusdirektiivi julkisissa verkkopalveluissa

Maailman digitalisoituessa yhä suurempaa osaa palveluista käytetään tavalla tai toisella verkon kautta. Saavutettavuusdirektiivin, koko nimeltään  ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta” tavoitteena on varmistaa, että valtion ja kuntien verkkopalvelut ovat myös sellaisten henkilöiden käytettävissä, jotka käyttävät apuvälineitä verkkoasioinnissaan. Direktiivi luo Euroopan laajuisesti yhdenmukaiset minimitason vaatimukset julkisen hallinnon verkkopalveluiden […]