Blogi

Mitä tarkoittaa Accessible Tourism?

Osalla meistä on ikämme, jonkinlaisen vamman tai muun erityistarpeen vuoksi rajoituksia sille, millaisiin kohteisiin voimme matkustaa.

Accessible Tourism tarkoittaa lähestymistapaa, jossa huomioidaan erilaiset asiakasryhmät ja heidän tarpeensa, kun matkailutuotteita ja -palveluita suunnitellaan, toteutetaan ja markkinoidaan.

European Network of Accessible Tourism määrittelee termin näin:

”The set of services and facilities such as physical environment, transportation, information, communication which enable persons with special access needs, either permanent or temporary, to enjoy a holiday  and leisure time with no particular barrier or problem”

On arvioitu, että vuoteen 2025 mennessä EU:n alueella on 160 miljoonaa tällaista matkustajaa, ja heistä noin 64 % on iältään yli 65-vuotiaita. Heidän ennustetaan tekevän 862 miljoonaa matkaa EU:n sisällä.

Matkustaminen on mukavaa. Siinä näkee uusia paikkoja, ihmisiä ja kulttuureita. Voi haistaa, maistaa ja tuntea sellaista, mitä kotioloissa ei. Näistä kokemuksista haluavat päästä nauttimaan myös erityistarpeita omaavat ihmiset ja he ovat valmiita maksamaan siitä.

Tämä tarkoittaa kassavirtaa sellaisille yrityksille, jotka tuntevat heidän tarpeensa ja osaavat vastata niihin.

Jaa somessa
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää blogikirjoituksia

© Accessia Consulting