Mitä tarkoittaa Accessible Tourism?

Osalla meistä on ikämme, jonkinlaisen vamman tai muun erityistarpeen vuoksi rajoituksia sille, millaisiin kohteisiin voimme matkustaa. Accessible Tourism tarkoittaa lähestymistapaa, jossa huomioidaan erilaiset asiakasryhmät ja heidän tarpeensa, kun matkailutuotteita ja -palveluita suunnitellaan, toteutetaan ja markkinoidaan. European Network of Accessible Tourism määrittelee termin näin: ”The set of services and facilities such as physical environment, transportation, information, […]