Esteettömyyskartoitus

Esteettömyyskartoitus

ESKEH on työkalu ja menetelmä rakennetun ympäristön esteettömyyden selvittämiseksi. ESKEH-kartoitusmenetelmällä tehtävä esteettömyyskartoitus kertoo kohteen esteettömyyden nykytilan ja kehittämistarpeet eri käyttäjäryhmien näkökulmasta katsottuna.

ESKEH-kartoitusmenetelmässä käytettävät kriteerit perustuvat esteettömyysmääräyksiin, -ohjeisiin ja -suosituksiin. Invalidiliiton esteettömyyskeskus ESKE kouluttaa esteettömyyskartoittajia ja ylläpitää rekisteriä koulutuksen suorittaneista kartoittajista. Myös minun nimeni löytyy rekisteristä.

Esteettömyyskartoituksen palveluprosessi:

  • Kartoituksen aikana teen kohteessa havaintoja ja mittauksia sekä dokumentoin havainnot valokuvin
  • Laadin tekemäni kartoituksen pohjalta esteettömyyskartoitusraportin. Siinä kerron, missä määrin kohde tällä hetkellä täyttää ESKEH-kriteerit ja miltä osin ne eivät täyty. Raportti sisältää myös toimenpide-ehdotukset esteettömyyden kehittämiseksi
  • Esittelen raportin asiakkaalle yhteisessä tapaamisessa, jonka jälkeen se jää asiakkaan käyttöön

Katso esimerkkiprojekti Nuorisokeskus Marttinen