Blogi

Maanantai kuuluu kaikille

Tiesitkö, että maanantai*tutus on etuoikeus?

Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja Ihmisoikeuskeskuksen kampanja ”Maanantai kuuluu kaikille” muistuttaa vammaisten henkilöiden toiveesta yhdenvertaiseen kohteluun ja osaamisensa näyttämiseen työelämässä.

STM:n mukaan 1,9 milj. työikäisellä on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi sen vaikuttavan työhönsä. Vastaavasti THL:n mukaan työikäisistä vammaisista henkilöistä töissä on 15–20%, vaikka heistä 60 prosentilla on keski- tai korkea-asteen koulutus. Maanantaiarki kelpaisi monelle, jolla sitä ei ole.

Työllistymisen esteitä ovat mm. työnantajien tiedon puute saatavilla olevasta tuesta ja ennakkoluulot vammaisten henkilöiden työkyvystä ja osaamisesta.

Vammaiset ihmiset nähdään usein osatyökykyisinä ja niin, että heidän työllistymisensä vaatisi yritykseltä mittavia taloudellisia tukitoimia. Tosiasiassa monet vammaiset ihmiset ovat osaavia, korkeasti koulutettuja sekä täysin työkykyisiä koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Työpaikalle vammaisen työntekijän mahdollisesti tarvitsemiin muutostöihin on saatavilla tukea eri lähteistä.

Vammaisten työnhakijoiden työllistäminen ei ole hyväntekeväisyyttä, vaan osaavien ja motivoituneiden työntekijöiden palkkaamista.

Yritykset on haastettu mukaan kampanjaan kertomaan teoista, jotka edistävät vammaisten henkilöiden työllistymistä. Mikä olisi sinun keinosi?

Tai kerro, mistä kenkä puristaa, niin ehkä voin auttaa?

Maanantai kuuluu kaikille – kampanjan sivustoon voit tutustua tästä

Jaa somessa
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää blogikirjoituksia

© Accessia Consulting