Miten esteettömyyskonsultti voi auttaa yritystä menestymään paremmin?

Mitä esteettömyyskonsultti voi tehdä, jotta hänen asiakkaansa menestyisivät paremmin ja saisivat uusia asiakkaita? Ensimmäinen tapa on auttaa yrityksiä tunnistamaan erilaisia rajoitteita ja niistä johtuvia erityistarpeita omaavien asiakkaiden potentiaali. Merkittävin taustalla vaikuttava tekijä on väestön ikääntyminen. Väestöennusteen mukaan vuonna 2030 neljäsosa suomalaisista eli 1,5 miljoonaa kansalaista on iältään yli 65-vuotiaita ja yli 75-vuotiaita on 800 000. Tämä […]