Mitä tarkoittaa esteettömyyskartoitus?

Ensin on syytä tutustua kohteen pohjapiirustuksiin ja muihin tausta-asiakirjoihin. Jos mahdollista, olisi kohteessa hyvä päästä käymään jo ennen varsinaisen kartoituksen tekemistä. Tämä auttaa kartoittajaa kartoituksen eri vaiheiden ja niiden ”juoksutuksen” suunnittelussa. Asiakkaan vastuulle jää puolestaan tiedottaa asianosaisia sisäisesti kartoituksen ajankohdasta ja varmistaa, että kartoittajalla on tarvittavat kulkuoikeudet kartoitettaviin tiloihin. Kartoittajan repussa on reippaan mielen lisäksi […]