Havaintoja yritys- ja työelämäyhteistyöstä Tampereelta, nääs!

Olen työskennellyt vuoden 2021 alusta lähtien – siis pian puolentoista vuoden ajan- Tampereen osa-aikaisesti ammattikorkeakoulussa, PYRY-nimisessä hankkeessa. Tamk toimii hankkeen koordinaattorina ja mukana ovat myös ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto, SASKY koulutuskuntayhtymä sekä Valo Valmennusyhdistys ry. Näistä organisaatioista on mukana henkilöitä, jonka työmarkkina-asema on heikohko ja heillä on työllistymisen haasteita – syystä tai toisesta. Pääasiassa kyse […]

Kohti saavutettavampaa korkeakoulua ja -koulutusta

Taustalla on Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan ”Tehdään korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma, jossa käydään läpi korkeakoulutuksen sosiaalisen, alueellisen ja kielellisen tasa-arvon toteutuminen sekä eri vähemmistöryhmien korkeakoulutukseen hakeutumisen mahdolliset esteet sekä ryhdytään selvityksen pohjalta tarvittaviin toimiin. Kirjataan selkeät ja mitattavat tavoitteet aliedustettujen ryhmien koulutukseen pääsyyn ja läpäisyn edistämiseksi.” Luonnosta oli mahdollisuus kommentoida lausuntopalvelu.fi:ssä 7.5. 2021 saakka ja […]

Tarvitsemme lisää esteettömiä asuntoja

Siitä hyötyisivät niin asukkaat kuin kunnat ja valtiokin. Toistaiseksi asia on edennyt hitaasti. Esimerkiksi Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrissa esteettömyyskorjaukset ovat listan häntäpäässä. Suomen väestö vanhenee vauhdilla. Väestöennusteen mukaan maassamme on kymmenen vuoden kuluttua yli 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta kansalaista. Ympäristöministeriö asettikin jo vuonna 2012 tavoitteen, että Suomessa olisi miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä tuosta […]

Mitä tarkoittaa esteettömyyskartoitus?

Ensin on syytä tutustua kohteen pohjapiirustuksiin ja muihin tausta-asiakirjoihin. Jos mahdollista, olisi kohteessa hyvä päästä käymään jo ennen varsinaisen kartoituksen tekemistä. Tämä auttaa kartoittajaa kartoituksen eri vaiheiden ja niiden ”juoksutuksen” suunnittelussa. Asiakkaan vastuulle jää puolestaan tiedottaa asianosaisia sisäisesti kartoituksen ajankohdasta ja varmistaa, että kartoittajalla on tarvittavat kulkuoikeudet kartoitettaviin tiloihin. Kartoittajan repussa on reippaan mielen lisäksi […]

Tampere tähtää yhdenvertaisuuden pääkaupungiksi

Tampereen vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkihaun kantavana teemana on yhdenvertaisuus. Tampere haluaa kehittyä yhdenvertaisuuden pääkaupungiksi Suomessa vuoteen 2026 mennessä. Erilaisia yhdenvertaisuutta edistäviä tekoja toteutetaan teemalla ”Tampere. Yhdenvertaisesti sinun”. Pyrkimyksenä on tehdä Tampereesta entistäkin parempi paikka asua, elää ja tehdä töitä. Esimerkiksi syyskuussa 2020 Tampereella järjestetään Accessible Arts and Culture 2.0 -tapahtumakokonaisuus, joka edistää yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä […]

Pelko pois, työnantaja!

Vastikään uutisoitiin tutkimuksesta, jonka mukaan ulkomaalainen nimi heikentää mahdollisuuksia päästä työhaastatteluun. Vuonna 2018 Taloustutkimuksen toteuttaman kyselyn vastaajista 18% kertoi tulleensa työtä hakiessaan syrjityksi ikänsä vuoksi. Vammaisten työmarkkina-asemasta olen joskus blogannut itsekin. Samaan aikaan meillä puhutaan työllisyysasteen nostamisesta ja siitä, että tavoitteen toteutumiseksi tarvitaan kaikki liikenevät käsiparit töihin, työntekijän taustasta riippumatta. Työllisyysaste 75% on nykyisessä hallitusohjelmassa […]

Verkkokurssilta eväitä korkeakoulujen saavutettavuuden kehittämiseen

Verkkokurssilta eväitä korkeakoulujen saavutettavuuden kehittämiseen Suomen ensimmäinen korkeakoulutuksen saavutettavuutta käsittelevä verkkokurssi on juuri käynnistynyt. Olen iloinen siitä, että minulla on ollut mahdollisuus olla mukana kurssin sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi olen toinen kurssin vastuuopettajista. Kyseessä on pilottikurssi, joka toteutetaan osana valtakunnallista OHO-kärkihanketta. Kolmen kuukauden pituisella ja viiden opintopisteen laajuisella kurssilla käsitellään kaikkiaan kahdeksaa saavutettavuuden osa-aluetta. […]

Kahdeksan vinkkiä festareiden esteettömyyden parantamiseen

Varsinkin näin kesäaikaan Suomi on täynnä festivaaleja ja kesätapahtumia laidasta laitaan. Mutta kuinka tapahtumajärjestäjät voisivat tehdä niistä sellaisia, että myös liikuntavammaisen on helppoa ja mukavaa osallistua? Mistä festareiden esteettömyys koostuu, muun muassa? Asiaa kannattaa lähestyä sen kautta, mitä eri vaiheita festivaalikokemus sisältää.  Ainakin yksi sisäänkäynti on esteetön. Sen lähettyvillä on liikuntaesteisten autopaikkoja ja taksiliikenteen ”jättöpaikka”.  Avustajan […]

Accessia Consulting mukana kehittämässä korkeakoulujen esteettömyyttä

Millä tolalla suomalaisten korkeakoulujen esteettömyys on ja miten sitä pitäisi parantaa? Muun muassa tähän kysymykseen etsitään vastausta Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa, jossa on mukana 10 korkeakoulua ympäri Suomen. Myös Accessia Consultingilla on ilo olla mukana! Minun tehtäviini hankkeessa kuuluu muun muassa sen selvittäminen, miten eri tavoin vammaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskelusta voisi tehdä nykyistä helpompaa. Tarkastelun […]

Kirkollakin on saavutettavuusohjelma

Tiesitkö, että Suomen evankelisluterilaisella kirkolla on saavutettavuusohjelma? Ohjelmassa lähdetään siitä, että esteettömyys ja saavutettavuus kuuluvat kirkon perustehtävään, koska kaikenlaisilla ihmisillä tulee olla mahdollisuus päästä osaksi kirkkoa ja sen toimintaa. Kysymyksessä on siis kirkon sanoman ytimestä nouseva ihmisten moninaisuuden huomioiminen. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Ensimmäinen asia on se, että kirkkoon pääsee apuvälineen, kuten pyörätuolin tai rollaattorin […]