Kohti saavutettavampaa korkeakoulua ja -koulutusta

Taustalla on Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan ”Tehdään korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma, jossa käydään läpi korkeakoulutuksen sosiaalisen, alueellisen ja kielellisen tasa-arvon toteutuminen sekä eri vähemmistöryhmien korkeakoulutukseen hakeutumisen mahdolliset esteet sekä ryhdytään selvityksen pohjalta tarvittaviin toimiin. Kirjataan selkeät ja mitattavat tavoitteet aliedustettujen ryhmien koulutukseen pääsyyn ja läpäisyn edistämiseksi.” Luonnosta oli mahdollisuus kommentoida lausuntopalvelu.fi:ssä 7.5. 2021 saakka ja […]

Tampere tähtää yhdenvertaisuuden pääkaupungiksi

Tampereen vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkihaun kantavana teemana on yhdenvertaisuus. Tampere haluaa kehittyä yhdenvertaisuuden pääkaupungiksi Suomessa vuoteen 2026 mennessä. Erilaisia yhdenvertaisuutta edistäviä tekoja toteutetaan teemalla ”Tampere. Yhdenvertaisesti sinun”. Pyrkimyksenä on tehdä Tampereesta entistäkin parempi paikka asua, elää ja tehdä töitä. Esimerkiksi syyskuussa 2020 Tampereella järjestetään Accessible Arts and Culture 2.0 -tapahtumakokonaisuus, joka edistää yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä […]

Verkkokurssilta eväitä korkeakoulujen saavutettavuuden kehittämiseen

Verkkokurssilta eväitä korkeakoulujen saavutettavuuden kehittämiseen Suomen ensimmäinen korkeakoulutuksen saavutettavuutta käsittelevä verkkokurssi on juuri käynnistynyt. Olen iloinen siitä, että minulla on ollut mahdollisuus olla mukana kurssin sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi olen toinen kurssin vastuuopettajista. Kyseessä on pilottikurssi, joka toteutetaan osana valtakunnallista OHO-kärkihanketta. Kolmen kuukauden pituisella ja viiden opintopisteen laajuisella kurssilla käsitellään kaikkiaan kahdeksaa saavutettavuuden osa-aluetta. […]

Kirjastojen saavutettavuussuositus on esimerkki hyvästä asiakaspalvelusta

Esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutuminen jossain tietyssä kohteessa ei ole asia, johon voisi vastata vain yksiselitteisesti ”kyllä” tai ”ei”, koska ne tarkoittavat eri ihmisille eri asioita. Siksi on parempi pyrkiä tunnistamaan palvelun käytön kannalta tärkeimmät tekijät ja kertoa, millä tolalla ne ovat. Tämä voi tuntua hankalalta, koska tärkeimmät tekijät riippuvat myös hieman siitä, millaisesta palvelusta on […]

Saavutettavuusdirektiivi julkisissa verkkopalveluissa

Maailman digitalisoituessa yhä suurempaa osaa palveluista käytetään tavalla tai toisella verkon kautta. Saavutettavuusdirektiivin, koko nimeltään  ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta” tavoitteena on varmistaa, että valtion ja kuntien verkkopalvelut ovat myös sellaisten henkilöiden käytettävissä, jotka käyttävät apuvälineitä verkkoasioinnissaan. Direktiivi luo Euroopan laajuisesti yhdenmukaiset minimitason vaatimukset julkisen hallinnon verkkopalveluiden […]

Mikä Accessia Consulting?

Hyvä lukija, Haluan tässä kirjoituksessani avata sitä, mikä yritys on Accessia Consulting. Mikä on sen missio ja visio? Miksi olen sen perustanut ja mitä sillä tavoittelen? Ja ennen kaikkea: miten me -minä ja kollegani sekä erittäin kattava verkostoni- voisimme sinua, yritystäsi, työnantajaasi ja / tai verkostoasi auttaa menestymään paremmin? Accessia Consultingin perustamisen taustalla on ajatus […]