Kirjastojen saavutettavuussuositus on esimerkki hyvästä asiakaspalvelusta

Esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutuminen jossain tietyssä kohteessa ei ole asia, johon voisi vastata vain yksiselitteisesti ”kyllä” tai ”ei”, koska ne tarkoittavat eri ihmisille eri asioita. Siksi on parempi pyrkiä tunnistamaan palvelun käytön kannalta tärkeimmät tekijät ja kertoa, millä tolalla ne ovat. Tämä voi tuntua hankalalta, koska tärkeimmät tekijät riippuvat myös hieman siitä, millaisesta palvelusta on […]