Kohti saavutettavampaa korkeakoulua ja -koulutusta

Taustalla on Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan ”Tehdään korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma, jossa käydään läpi korkeakoulutuksen sosiaalisen, alueellisen ja kielellisen tasa-arvon toteutuminen sekä eri vähemmistöryhmien korkeakoulutukseen hakeutumisen mahdolliset esteet sekä ryhdytään selvityksen pohjalta tarvittaviin toimiin. Kirjataan selkeät ja mitattavat tavoitteet aliedustettujen ryhmien koulutukseen pääsyyn ja läpäisyn edistämiseksi.” Luonnosta oli mahdollisuus kommentoida lausuntopalvelu.fi:ssä 7.5. 2021 saakka ja […]

Accessia Consulting mukana kehittämässä korkeakoulujen esteettömyyttä

Millä tolalla suomalaisten korkeakoulujen esteettömyys on ja miten sitä pitäisi parantaa? Muun muassa tähän kysymykseen etsitään vastausta Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa, jossa on mukana 10 korkeakoulua ympäri Suomen. Myös Accessia Consultingilla on ilo olla mukana! Minun tehtäviini hankkeessa kuuluu muun muassa sen selvittäminen, miten eri tavoin vammaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskelusta voisi tehdä nykyistä helpompaa. Tarkastelun […]