Monimuotoinen rekrytointi

Monimuotoinen rekrytointi

Näe potentiaali siellä, missä muut eivät sitä näe. 

Sillä on merkitystä sille ihmiselle, joka saa mahdollisuuden näyttää osaamisensa. Samalla se hyödyttää sitä yritystä tai organisaatiota, joka tämän mahdollisuuden antaa.

Työyhteisön monimuotoisuus vaikuttaa myönteisesti muun muassa

  • Organisaation innovatiivisuuteen
  • Asiakastyytyväisyyteen
  • Uusien asiakasryhmien tavoittamiseen
  • Yrityksen julkisuuskuvaan ja houkuttelevuuteen työpaikkana


Minun näkökulmani monimuotoisuuteen on erityisesti osa- ja täsmätyökykyisten henkilöiden työllistymisen edistäminen. He ovat merkittävä, alihyödynnetty resurssi suomalaisessa työelämässä.

Minä tunnen kohderyhmän kuin omat taskuni ja siksi kauttani löytyy sopivat osaajat. Tunnen niin ikään erilaiset tukimuodot, joita osa- ja täsmätyökykyisen henkilön palkkaamiseen on saatavilla.