Mitä ovat kohtuulliset mukautukset?

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Koulutuksen saralla tentin suorittamiseen annettava lisäaika on kohtuullinen […]

Kerro palvelusi esteettömyydestä – saat massat liikkeelle

Kun yritykset ovat hiljaa, niin valinnat tehdään kavereiden suositusten perusteella. Esteettömyyttä tarvitseva asiakas ei voi valita vaikkapa illallisravintolaansa sillä perusteella, millaista ruokaa tänään tekee mieli. Hänen on mentävä sinne, minne pääsee tai mikä vaatii vähiten kompromisseja. Palveluntarjoajien nettisivuilta ei yleensä löydy tietoa niiden esteettömyydestä. Jos herra X haluaa mennä huomenna pizzalle Tampereella, niin mitä hän […]

Miten esteettömyyskonsultti voi auttaa yritystä menestymään paremmin?

Mitä esteettömyyskonsultti voi tehdä, jotta hänen asiakkaansa menestyisivät paremmin ja saisivat uusia asiakkaita? Ensimmäinen tapa on auttaa yrityksiä tunnistamaan erilaisia rajoitteita ja niistä johtuvia erityistarpeita omaavien asiakkaiden potentiaali. Merkittävin taustalla vaikuttava tekijä on väestön ikääntyminen. Väestöennusteen mukaan vuonna 2030 neljäsosa suomalaisista eli 1,5 miljoonaa kansalaista on iältään yli 65-vuotiaita ja yli 75-vuotiaita on 800 000. Tämä […]

Esteettömän matkailun haasteet

Ihmisen voidessa lähtökohtaisesti matkustaa mihin tahansa, hänen valintojaan rajoittavat lähinnä raha ja aika. Miten tilanne muuttuu, kun hänellä on erityistarpeita? Mitkä ovat suurimmat haasteet jo varausvaiheessa? Informaation epäsymmetria. Se tarkoittaa, että asiakas ja myyjä ymmärtävät saman asian eri tavalla. Asiakas haluaisi ostaa ja myyjä myydä, mutta yhteinen kieli puuttuu. Löydettävyys. Asiakkaan on vaikea löytää nettisivuilta […]

Mikä Accessia Consulting?

Hyvä lukija, Haluan tässä kirjoituksessani avata sitä, mikä yritys on Accessia Consulting. Mikä on sen missio ja visio? Miksi olen sen perustanut ja mitä sillä tavoittelen? Ja ennen kaikkea: miten me -minä ja kollegani sekä erittäin kattava verkostoni- voisimme sinua, yritystäsi, työnantajaasi ja / tai verkostoasi auttaa menestymään paremmin? Accessia Consultingin perustamisen taustalla on ajatus […]