Tarvitsemme lisää esteettömiä asuntoja

Siitä hyötyisivät niin asukkaat kuin kunnat ja valtiokin. Toistaiseksi asia on edennyt hitaasti. Esimerkiksi Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrissa esteettömyyskorjaukset ovat listan häntäpäässä. Suomen väestö vanhenee vauhdilla. Väestöennusteen mukaan maassamme on kymmenen vuoden kuluttua yli 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta kansalaista. Ympäristöministeriö asettikin jo vuonna 2012 tavoitteen, että Suomessa olisi miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä tuosta […]

Mitä tarkoittaa esteettömyyskartoitus?

Ensin on syytä tutustua kohteen pohjapiirustuksiin ja muihin tausta-asiakirjoihin. Jos mahdollista, olisi kohteessa hyvä päästä käymään jo ennen varsinaisen kartoituksen tekemistä. Tämä auttaa kartoittajaa kartoituksen eri vaiheiden ja niiden ”juoksutuksen” suunnittelussa. Asiakkaan vastuulle jää puolestaan tiedottaa asianosaisia sisäisesti kartoituksen ajankohdasta ja varmistaa, että kartoittajalla on tarvittavat kulkuoikeudet kartoitettaviin tiloihin. Kartoittajan repussa on reippaan mielen lisäksi […]

Tampere tähtää yhdenvertaisuuden pääkaupungiksi

Tampereen vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkihaun kantavana teemana on yhdenvertaisuus. Tampere haluaa kehittyä yhdenvertaisuuden pääkaupungiksi Suomessa vuoteen 2026 mennessä. Erilaisia yhdenvertaisuutta edistäviä tekoja toteutetaan teemalla ”Tampere. Yhdenvertaisesti sinun”. Pyrkimyksenä on tehdä Tampereesta entistäkin parempi paikka asua, elää ja tehdä töitä. Esimerkiksi syyskuussa 2020 Tampereella järjestetään Accessible Arts and Culture 2.0 -tapahtumakokonaisuus, joka edistää yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä […]

Verkkokurssilta eväitä korkeakoulujen saavutettavuuden kehittämiseen

Verkkokurssilta eväitä korkeakoulujen saavutettavuuden kehittämiseen Suomen ensimmäinen korkeakoulutuksen saavutettavuutta käsittelevä verkkokurssi on juuri käynnistynyt. Olen iloinen siitä, että minulla on ollut mahdollisuus olla mukana kurssin sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi olen toinen kurssin vastuuopettajista. Kyseessä on pilottikurssi, joka toteutetaan osana valtakunnallista OHO-kärkihanketta. Kolmen kuukauden pituisella ja viiden opintopisteen laajuisella kurssilla käsitellään kaikkiaan kahdeksaa saavutettavuuden osa-aluetta. […]

Kahdeksan vinkkiä festareiden esteettömyyden parantamiseen

Varsinkin näin kesäaikaan Suomi on täynnä festivaaleja ja kesätapahtumia laidasta laitaan. Mutta kuinka tapahtumajärjestäjät voisivat tehdä niistä sellaisia, että myös liikuntavammaisen on helppoa ja mukavaa osallistua? Mistä festareiden esteettömyys koostuu, muun muassa? Asiaa kannattaa lähestyä sen kautta, mitä eri vaiheita festivaalikokemus sisältää.  Ainakin yksi sisäänkäynti on esteetön. Sen lähettyvillä on liikuntaesteisten autopaikkoja ja taksiliikenteen ”jättöpaikka”.  Avustajan […]

Accessia Consulting mukana kehittämässä korkeakoulujen esteettömyyttä

Millä tolalla suomalaisten korkeakoulujen esteettömyys on ja miten sitä pitäisi parantaa? Muun muassa tähän kysymykseen etsitään vastausta Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa, jossa on mukana 10 korkeakoulua ympäri Suomen. Myös Accessia Consultingilla on ilo olla mukana! Minun tehtäviini hankkeessa kuuluu muun muassa sen selvittäminen, miten eri tavoin vammaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskelusta voisi tehdä nykyistä helpompaa. Tarkastelun […]

Kirkollakin on saavutettavuusohjelma

Tiesitkö, että Suomen evankelisluterilaisella kirkolla on saavutettavuusohjelma? Ohjelmassa lähdetään siitä, että esteettömyys ja saavutettavuus kuuluvat kirkon perustehtävään, koska kaikenlaisilla ihmisillä tulee olla mahdollisuus päästä osaksi kirkkoa ja sen toimintaa. Kysymyksessä on siis kirkon sanoman ytimestä nouseva ihmisten moninaisuuden huomioiminen. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Ensimmäinen asia on se, että kirkkoon pääsee apuvälineen, kuten pyörätuolin tai rollaattorin […]

Ovatko kaikki maailman jäähallit samanlaisia?

Jos ne ovat, niin asiakkaina minä ja kaltaiseni olemme kusessa. Haluaisin käyttää palvelua, mutta se on jokseenkin mahdotonta. Minä en huonon tasapainoni vuoksi pysty nousemaan enkä laskeutumaan portaita muuten kuin niin, että pidän koko ajan kaiteesta kiinni. Katsomoissa minun täytyy istua rivin päässä, reunimmaisella paikalla. Tämä siksi, että tarvitsisin tukea myös rivillä etenemiseen, eikä sitä […]

Kirjastojen saavutettavuussuositus on esimerkki hyvästä asiakaspalvelusta

Esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutuminen jossain tietyssä kohteessa ei ole asia, johon voisi vastata vain yksiselitteisesti ”kyllä” tai ”ei”, koska ne tarkoittavat eri ihmisille eri asioita. Siksi on parempi pyrkiä tunnistamaan palvelun käytön kannalta tärkeimmät tekijät ja kertoa, millä tolalla ne ovat. Tämä voi tuntua hankalalta, koska tärkeimmät tekijät riippuvat myös hieman siitä, millaisesta palvelusta on […]

Saavutettavuusdirektiivi julkisissa verkkopalveluissa

Maailman digitalisoituessa yhä suurempaa osaa palveluista käytetään tavalla tai toisella verkon kautta. Saavutettavuusdirektiivin, koko nimeltään  ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta” tavoitteena on varmistaa, että valtion ja kuntien verkkopalvelut ovat myös sellaisten henkilöiden käytettävissä, jotka käyttävät apuvälineitä verkkoasioinnissaan. Direktiivi luo Euroopan laajuisesti yhdenmukaiset minimitason vaatimukset julkisen hallinnon verkkopalveluiden […]