Esteettömän matkailun haasteet

Ihmisen voidessa lähtökohtaisesti matkustaa mihin tahansa, hänen valintojaan rajoittavat lähinnä raha ja aika. Miten tilanne muuttuu, kun hänellä on erityistarpeita? Mitkä ovat suurimmat haasteet jo varausvaiheessa? Informaation epäsymmetria. Se tarkoittaa, että asiakas ja myyjä ymmärtävät saman asian eri tavalla. Asiakas haluaisi ostaa ja myyjä myydä, mutta yhteinen kieli puuttuu. Löydettävyys. Asiakkaan on vaikea löytää nettisivuilta […]

Matkailualan kannattaa panostaa esteettömyyteen

Erityistarpeita jostakin syystä omaaville matkustajille on tarjolla huomattavasti vähemmän vaihtoehtoja matkakohteiksi kuin heille, joilla erityistarpeita ei ole. On tutkittu, että tarpeisiinsa sopivan matkakohteen löydettyään tällainen matkustaja Viipyy pidempään Käyttää enemmän rahaa Matkustaa todennäköisemmin samaan kohteeseen uudelleen Kertoo tästä kohteesta useammalle ystävälleen … verrattuna ”tavallisiin matkustajiin” Esteettömyys ja sen tarve eivät viittaa vain liikuntaesteisiin ihmisiin. Se […]

Mitä tarkoittaa Accessible Tourism?

Osalla meistä on ikämme, jonkinlaisen vamman tai muun erityistarpeen vuoksi rajoituksia sille, millaisiin kohteisiin voimme matkustaa. Accessible Tourism tarkoittaa lähestymistapaa, jossa huomioidaan erilaiset asiakasryhmät ja heidän tarpeensa, kun matkailutuotteita ja -palveluita suunnitellaan, toteutetaan ja markkinoidaan. European Network of Accessible Tourism määrittelee termin näin: ”The set of services and facilities such as physical environment, transportation, information, […]

Accessia Consulting Matkamessuilla!

Nämä vuoden 2018 Matkamessut olivat minulle ensimmäiset laatuaan, ja toki jo ihan sen vuoksi olo oli vähän niin kuin viisivuotiaalla karkkikaupassa: hirveästi kaikenlaista mielenkiintoista tarjolla, josta et kahdessa päivässäkään ehdi saada kuin pintapuolisen käsityksen. Muutamia mielenkiintoisia havaintoja ehdin kuitenkin tekemään. Ensinnäkin, antoisimpia olivat niin sanotun ammattilaispäivän sisältämät luennot ja lyhyet seminaarit. Niiden aikana sai monia […]