Mitä tarkoittaa Accessible Tourism?

Osalla meistä on ikämme, jonkinlaisen vamman tai muun erityistarpeen vuoksi rajoituksia sille, millaisiin kohteisiin voimme matkustaa. Accessible Tourism tarkoittaa lähestymistapaa, jossa huomioidaan erilaiset asiakasryhmät ja heidän tarpeensa, kun matkailutuotteita ja -palveluita suunnitellaan, toteutetaan ja markkinoidaan. European Network of Accessible Tourism määrittelee termin näin: ”The set of services and facilities such as physical environment, transportation, information, […]

Accessia Consulting Matkamessuilla!

Nämä vuoden 2018 Matkamessut olivat minulle ensimmäiset laatuaan, ja toki jo ihan sen vuoksi olo oli vähän niin kuin viisivuotiaalla karkkikaupassa: hirveästi kaikenlaista mielenkiintoista tarjolla, josta et kahdessa päivässäkään ehdi saada kuin pintapuolisen käsityksen. Muutamia mielenkiintoisia havaintoja ehdin kuitenkin tekemään. Ensinnäkin, antoisimpia olivat niin sanotun ammattilaispäivän sisältämät luennot ja lyhyet seminaarit. Niiden aikana sai monia […]