Saavutettavuus korkeakoulussa  ja
-koulutuksesa

Saavutettavuussuunnitelmat korkeakouluille

Monimuotoisuuden lisääntyminen korkeakouluissa vaikuttaa niiden kaikkeen toimintaan: niin opetukseen, viestintään, johtamiseen kuin fyysiseen ympäristöönkin – vain muutamia mainitakseni.

Saavutettavuussuunnitelma on dokumentti, johon on koottu havainnot korkeakoulun saavutettavuuden ja monimuotoisuuden huomioimisen nykytilasta, kehittämistarpeista, aikataulusta ja resursseista.

Hyvän pohjan saavutettavuuden kehittämistyölle antaa korkeakouluille suunnattu saavutettavuuskriteeristö, jonka laadinnassa olen ollut keskeisesti mukana. Kriteeristöön voit tutustua tarkemmin tästä

Saavutettavuuskriteeristön perinpohjainen tuntemus yhdistettynä omakohtaisiin kokemuksiini korkeakoulutuksesta on sellainen kombo, jota ei muilta Suomessa löydy.