Moninaisuuden huomioiminen on hyvää bisnestä – edelläkävijäyritykset tietävät sen jo

Parhaat yritykset näkevät moninaisuuden strategisena voimavaranaan. Henkilöstön moninaisuus on oikein johdettuna suuri etu yritykselle. Samoin kuin henkilökunta, voi asiakaskuntakin olla hyvin monimuotoista. Yhdenlainen osaaminen ei enää riitä. Siksi nykyisin menestyvät ne yritykset, jotka pystyvät tunnistamaan erilaisten asiakkaiden tarpeet ja tuottamaan heille heidän näkökulmastaan parhaan lopputuloksen. Hotelli Helka on esimerkki tällaisesta yrityksestä. Se on laatinut yhdenvertaisuussuunnitelman, […]

Maanantai kuuluu kaikille

Tiesitkö, että maanantai*tutus on etuoikeus? Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja Ihmisoikeuskeskuksen kampanja ”Maanantai kuuluu kaikille” muistuttaa vammaisten henkilöiden toiveesta yhdenvertaiseen kohteluun ja osaamisensa näyttämiseen työelämässä. STM:n mukaan 1,9 milj. työikäisellä on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi sen vaikuttavan työhönsä. Vastaavasti THL:n mukaan työikäisistä vammaisista henkilöistä töissä on 15–20%, vaikka heistä 60 prosentilla on keski- tai […]

Ovatko kaikki maailman jäähallit samanlaisia?

Jos ne ovat, niin asiakkaina minä ja kaltaiseni olemme kusessa. Haluaisin käyttää palvelua, mutta se on jokseenkin mahdotonta. Minä en huonon tasapainoni vuoksi pysty nousemaan enkä laskeutumaan portaita muuten kuin niin, että pidän koko ajan kaiteesta kiinni. Katsomoissa minun täytyy istua rivin päässä, reunimmaisella paikalla. Tämä siksi, että tarvitsisin tukea myös rivillä etenemiseen, eikä sitä […]

Kolme vinkkiä helppokulkuisista käyntikohteista

Kesä on parhaimmillaan, ja useimmilla meistä on silloin aikaa matkustaa. Mitkä olisivat sellaisia kohteita, joihin pääsee helposti niin lastenvaunuilla kuin vaikkapa rollaattorilla ja pyörätuolillakin? Tässä kolme vinkkiäni. Suomenlinna Varsinaista pääreittiä myötäilee helppokulkuisempi reitti, jota kulkemalla matkailija välttää ainakin osan hankalista paikoista. Saarelta löytyvien ravintoloiden, nähtävyyksien ja muiden palveluiden saavutettavuus on kuvattu kattavasti täällä https://www.suomenlinna.fi/kavijalle/suunnittele-kayntisi/saavutettavuus/ Metsähallituksen […]

Kirjastojen saavutettavuussuositus on esimerkki hyvästä asiakaspalvelusta

Esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutuminen jossain tietyssä kohteessa ei ole asia, johon voisi vastata vain yksiselitteisesti ”kyllä” tai ”ei”, koska ne tarkoittavat eri ihmisille eri asioita. Siksi on parempi pyrkiä tunnistamaan palvelun käytön kannalta tärkeimmät tekijät ja kertoa, millä tolalla ne ovat. Tämä voi tuntua hankalalta, koska tärkeimmät tekijät riippuvat myös hieman siitä, millaisesta palvelusta on […]

Saavutettavuusdirektiivi julkisissa verkkopalveluissa

Maailman digitalisoituessa yhä suurempaa osaa palveluista käytetään tavalla tai toisella verkon kautta. Saavutettavuusdirektiivin, koko nimeltään  ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta” tavoitteena on varmistaa, että valtion ja kuntien verkkopalvelut ovat myös sellaisten henkilöiden käytettävissä, jotka käyttävät apuvälineitä verkkoasioinnissaan. Direktiivi luo Euroopan laajuisesti yhdenmukaiset minimitason vaatimukset julkisen hallinnon verkkopalveluiden […]

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset?

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Koulutuksen saralla tentin suorittamiseen annettava lisäaika on kohtuullinen […]

Kerro palvelusi esteettömyydestä – saat massat liikkeelle

Kun yritykset ovat hiljaa, niin valinnat tehdään kavereiden suositusten perusteella. Esteettömyyttä tarvitseva asiakas ei voi valita vaikkapa illallisravintolaansa sillä perusteella, millaista ruokaa tänään tekee mieli. Hänen on mentävä sinne, minne pääsee tai mikä vaatii vähiten kompromisseja. Palveluntarjoajien nettisivuilta ei yleensä löydy tietoa niiden esteettömyydestä. Jos herra X haluaa mennä huomenna pizzalle Tampereella, niin mitä hän […]

Miten esteettömyyskonsultti voi auttaa yritystä menestymään paremmin?

Mitä esteettömyyskonsultti voi tehdä, jotta hänen asiakkaansa menestyisivät paremmin ja saisivat uusia asiakkaita? Ensimmäinen tapa on auttaa yrityksiä tunnistamaan erilaisia rajoitteita ja niistä johtuvia erityistarpeita omaavien asiakkaiden potentiaali. Merkittävin taustalla vaikuttava tekijä on väestön ikääntyminen. Väestöennusteen mukaan vuonna 2030 neljäsosa suomalaisista eli 1,5 miljoonaa kansalaista on iältään yli 65-vuotiaita ja yli 75-vuotiaita on 800 000. Tämä […]

Esteettömän matkailun haasteet

Ihmisen voidessa lähtökohtaisesti matkustaa mihin tahansa, hänen valintojaan rajoittavat lähinnä raha ja aika. Miten tilanne muuttuu, kun hänellä on erityistarpeita? Mitkä ovat suurimmat haasteet jo varausvaiheessa? Informaation epäsymmetria. Se tarkoittaa, että asiakas ja myyjä ymmärtävät saman asian eri tavalla. Asiakas haluaisi ostaa ja myyjä myydä, mutta yhteinen kieli puuttuu. Löydettävyys. Asiakkaan on vaikea löytää nettisivuilta […]